Решения

За 2015 год:

1.Решение 6.01 от 29.10.2015г.

2.Решение 6.01 от 29.10.2015г.

3.Решение 6.01 от 29.10.2015г.

4.Решение 6.02 от 30.12.2015г.

5.Решение №4 от 30.12.2015г.

За 2016 год:

1.Решение 6.03 от 29.03.2016г.

2.Решение 6.03 от 29.03.2016г.

3.Решение 6.03 от 29.03.2016г.

4.Решение 6.03 от 29.03.2016г.

5.Решение № 6.11 от 10.04.2016г.

6.Решение № 06.03 от 11.04.2016г.

7.Решение №15 от 03.10.2016г.

8.Решение №14 от 03.10.2016г.

9.Решение №14 от 03.10.2016г.

10.Решение № 13 от 25.12.2016г.

11.Решение№ 11 от 29.12.2016г.

За 2017 год

За 2018 год:

За 2019 год:

За 2020 год:

За 2021 год:

Обсуждение закрыто.